Đề tài kỹ thuật tổng hợp trong sản xuất hồ tiêu ngoài nước

Tại Ấn Độ, một chương trình nghiên cứu chọn giống tiêu đã được thực hiện từ năm 1953 đến nay và đã phóng thích nhiều giống tiêu. Hiện nay có tới 75 giống tiêu đang được trồng ở Ấn Độ, Karimunda là giống phổ biến nhất. Ngoài các giống chọn lọc truyền thống thì một số giống cải tiến có năng suất cao từ các chương... xem thêm →
1 2 3 4
hotline viện eakmat